+ 84 24 3974 3091

Dịch vụ Tuyển dụng

In      Gửi cho bạn bè

Dịch vụ Tuyển dụng
Dịch vụ Tuyển dụng

 

Dịch vụ Tuyển dụng của chúng tôi là sự KẾT HỢP HOÀN HẢO giữa kinh nghiệm tư vấn chuyên sâu, khả năng tìm kiếm ứng viên không bị giới hạn bởi vị trí địa lý và áp dụng công nghệ cao vào quá trình tìm kiếm ứng viên.

Chúng tôi luôn lắng nghe, tìm hiểu sâu sắc và phân tích tỉ mỉ các nhu cầu của khách để xây dựng một lộ trình tìm kiếm và lựa chọn chi tiết. Quá trình đầy đủ và toàn diện mang tới những ứng viên phù hợp nhất với yêu cầu công việc, ngân sách cũng như văn hóa của từng khách hàng.

“ Với việc sàng lọc và đánh giá chuyên sâu về các ứng viên cùng với sự thấu hiểu về nhu cầu cũng như văn hóa của từng khách hàng, chúng tôi luôn mang tới lựa chọn phù hợp nhất cho mỗi khách hàng."

1. Phân tích yêu cầu

Tiếp nhận và phân tích yêu cầu tuyển dụng, tìm hiểu thông tin khách hàng bao gồm cả yếu tố văn hóa doanh nghiệp.

2. Tìm kiếm chuyên sâu

Tìm kiếm, sàng lọc và đánh giá các ứng viên tiềm năng

3. Phỏng vấn

Phỏng vấn các ứng viên phù hợp nhất tìm kiếm được trong Bước 2

4. Đệ trình

Gửi danh sách ứng viên được sơ tuyển cho khách hàng cùng với đánh giá chi tiết

5. Hỗ trợ

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình phỏng vấn ứng viên

6. Đàm phán

Hỗ trợ khách hàng và ứng viên trong quá trình đàm phán thư mời làm việc

7. Theo sát

Hỗ trợ ứng viên được tuyển chọn trong thời gian thử việc cũng như trong quá trình làm việc của ứng viên tại Công ty khách hàng

LÝ DO LỰA CHỌN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TUYỂN DỤNG CỦA FARO VIỆT NAM

 
Follow us