+ 84 24 3974 3091

169 Việc làm phù hợp với truy vấn của bạn


Mã việc làm Tiêu đề công việc Ngày đăng
(mm/dd/yyyy)
Ngày hết hạn
(mm/dd/yyyy)
Ngành nghề Nơi làm việc
HAN1373 Technical Service Engineer Công việc đã hết hạn đăng kí 7/7/2022 9/7/2022 Hà Nội
HCM1372 Tool Room Manager Công việc đã hết hạn đăng kí 7/6/2022 9/6/2022 Bình Dương
HAN1371 Finance Officer Công việc đã hết hạn đăng kí 7/1/2022 9/1/2022 Hà Nội
HAN1370 Health and Nutrition Technical Advisor Công việc đã hết hạn đăng kí 6/30/2022 8/30/2022 Hà Nội
HAN1369 Education Technical Advisor Công việc đã hết hạn đăng kí 6/30/2022 8/30/2022 Hà Nội
HAN1368 Factory Manager Công việc đã hết hạn đăng kí 6/29/2022 8/29/2022 Hải Dương
HAN1367 Merchandising Manager Công việc đã hết hạn đăng kí 6/29/2022 8/29/2022 Hải Dương
HAN1366 Chuyên viên Nhân sự tổng hợp Công việc đã hết hạn đăng kí 6/29/2022 8/29/2022 Hải Dương
HCM1362 Application and Quality Engineer (Working from home) Công việc đã hết hạn đăng kí 6/23/2022 8/29/2022 Hà Nội, Hồ Chí Minh
HAN1364 QC - Shoe Product (Temporary contract) Công việc đã hết hạn đăng kí 6/24/2022 8/26/2022 Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh
HCM1360 Field Services Engineer Automation (Philippines) Công việc đã hết hạn đăng kí 6/16/2022 8/20/2022 Oversea
HCM1359 PROJECT MANAGER EXECUTION Công việc đã hết hạn đăng kí 6/15/2022 8/19/2022 Hồ Chí Minh
HCM1361 Sales Support Công việc đã hết hạn đăng kí 6/16/2022 8/16/2022 Hồ Chí Minh
HCM1351 Footwear Technical Manager Công việc đã hết hạn đăng kí 6/7/2022 8/16/2022 Hồ Chí Minh
HCM1356 REGIONAL FIELD SERVICE ENGINEER (MECHATRONICS) Công việc đã hết hạn đăng kí 6/13/2022 8/15/2022 Hà Nội, Hồ Chí Minh

Follow us