+ 84 24 3974 3091

162 Việc làm phù hợp với truy vấn của bạn


Mã việc làm Tiêu đề công việc Ngày đăng
(mm/dd/yyyy)
Ngày hết hạn
(mm/dd/yyyy)
Ngành nghề Nơi làm việc
HCM1380 Vietnam Farm Equipment Customer Manager Công việc đã hết hạn đăng kí 7/15/2022 9/15/2022 Hồ Chí Minh
HCM1379 E-Commerce Operation and Platform Manager Công việc đã hết hạn đăng kí 7/14/2022 9/14/2022
Oversea
HCM1378 E-Commerce Business Architect Công việc đã hết hạn đăng kí 7/14/2022 9/14/2022
Oversea
HCM1376 Product Manager, C&I & LFP Công việc đã hết hạn đăng kí 7/7/2022 9/7/2022 Hồ Chí Minh
HCM1374 Product Manager (TM) Công việc đã hết hạn đăng kí 7/7/2022 9/7/2022 Hồ Chí Minh
HAN1373 Technical Service Engineer Công việc đã hết hạn đăng kí 7/7/2022 9/7/2022 Hà Nội
HCM1372 Tool Room Manager Công việc đã hết hạn đăng kí 7/6/2022 9/6/2022 Bình Dương
HAN1371 Finance Officer Công việc đã hết hạn đăng kí 7/1/2022 9/1/2022 Hà Nội
HAN1370 Health and Nutrition Technical Advisor Công việc đã hết hạn đăng kí 6/30/2022 8/30/2022 Hà Nội
HAN1369 Education Technical Advisor Công việc đã hết hạn đăng kí 6/30/2022 8/30/2022 Hà Nội
HAN1368 Factory Manager Công việc đã hết hạn đăng kí 6/29/2022 8/29/2022 Hải Dương
HAN1367 Merchandising Manager Công việc đã hết hạn đăng kí 6/29/2022 8/29/2022 Hải Dương
HAN1366 Chuyên viên Nhân sự tổng hợp Công việc đã hết hạn đăng kí 6/29/2022 8/29/2022 Hải Dương
HCM1362 Application and Quality Engineer (Working from home) Công việc đã hết hạn đăng kí 6/23/2022 8/29/2022 Hà Nội, Hồ Chí Minh
HAN1364 QC - Shoe Product (Temporary contract) Công việc đã hết hạn đăng kí 6/24/2022 8/26/2022 Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh

Follow us