+ 84 24 3974 3091

102 Việc làm phù hợp với truy vấn của bạn


Mã việc làm Tiêu đề công việc Ngày đăng
(mm/dd/yyyy)
Ngày hết hạn
(mm/dd/yyyy)
Ngành nghề Nơi làm việc
HCM1582 Senior Sales & Marketing Manager 12/8/2023 2/29/2024 Hồ Chí Minh
HCM1581 Product Manager 12/5/2023 2/13/2024 Hồ Chí Minh
HCM1560 Quality Specialist 9/18/2023 1/30/2024 Tây Ninh
HCM1556 Consultant, Corporate Solutions (Vietnam) 9/8/2023 1/30/2024 Hồ Chí Minh
HCM1572 Business Development Manager 11/2/2023 1/22/2024 Hồ Chí Minh
HCM1569 Senior Export Sales 11/1/2023 1/22/2024 Hồ Chí Minh
HCM1571 Kế Toán Trưởng / 會計長 / Chief Accountant 11/1/2023 1/17/2024 Bình Dương
HCM1570 Sales Executive 11/1/2023 1/16/2024 Hồ Chí Minh
HAN1577 Nhân viên thiết kế 11/13/2023 1/13/2024
Hải Dương, Hải Phòng
HCM1580 Senior Sales & Marketing Manager 11/30/2023 1/10/2024 Hồ Chí Minh
HCM1579 Consultant, Corporate Solutions (Vietnam) 11/30/2023 1/10/2024 Hồ Chí Minh
HAN1576 Marketing Specialist 11/10/2023 1/10/2024 Hà Nội
HAN1578 GIÁM ĐỐC KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ 11/30/2023 1/9/2024 Hà Nội
HAN1574 Material Specialist 11/8/2023 1/8/2024 Hải Phòng
HAN1573 Trưởng phòng Kinh doanh 11/7/2023 1/7/2024 Hà Nội

Follow us