+ 84 24 3974 3091

6 Việc làm phù hợp với truy vấn của bạn


Mã việc làm Tiêu đề công việc Ngày đăng
(mm/dd/yyyy)
Ngày hết hạn
(mm/dd/yyyy)
Ngành nghề Nơi làm việc
HCM1474 Senior HVAC Sales Manager 1/27/2023 3/26/2023 Hồ Chí Minh
HCM1473 Client Engagement Manager 1/27/2023 3/26/2023 Hồ Chí Minh
HAN1472 Civil & Infrastructure Engineer 1/19/2023 3/19/2023 Thanh Hóa
HCM1471 Finance & Accounting staff 1/19/2023 3/19/2023 Bình Dương
HAN1470 Accountant 1/18/2023 3/18/2023 Hà Nội
HCM1469 Senior Sales Executive (Steel Product) 1/9/2023 3/9/2023 Hồ Chí Minh

Follow us