+ 84 24 3974 3091

Các trường hợp không phải trực tiếp thông báo hàng tháng về việc tìm kiếm việc làm theo Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 29/12/2023

Các trường hợp không phải trực tiếp thông báo hàng tháng về việc tìm kiếm việc làm theo Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 29/12/2023

2/16/2024

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không phải trực tiếp thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm nếu thời gian thông báo về việc tìm kiếm việc làm nằm trong khoảng thời gian mà người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

Đọc tiếp

Những điểm mới doanh nghiệp cần biết khi Nghị định 70/2023/NĐ-CP về quản lý lao động nước ngoài đã có hiệu lực

Những điểm mới doanh nghiệp cần biết khi Nghị định 70/2023/NĐ-CP về quản lý lao động nước ngoài đã có hiệu lực

9/27/2023

Ở bài viết lần này, Faro Việt Nam sẽ đề cập đến một số lưu ý dành cho doanh nghiệp về những vấn đề mà doanh nghiệp cần lưu ý khi tuyển dụng và sử dụng người lao động nước ngoài tại doanh nghiệp mình kể từ thời điểm Nghị định 70/2023/NĐ-CP có hiệu lực. (Từ ngày 18 tháng 9 năm 2023)

Đọc tiếp

LÙI ĐÓNG KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN ĐẾN 31/12/2023 VỚI DOANH NGHIỆP GIẢM 50% LAO ĐỘNG

LÙI ĐÓNG KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN ĐẾN 31/12/2023 VỚI DOANH NGHIỆP GIẢM 50% LAO ĐỘNG

9/21/2023

Các doanh nghiệp bị giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm tháng 01/01/2023 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng được lùi đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31/12/2023.

Đọc tiếp

Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2023 - Ai là người bị ảnh hưởng?

Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2023 - Ai là người bị ảnh hưởng?

6/8/2023

Theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/05/2023, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.490.000VNĐ lên 1.800.000 VNĐ từ ngày 01/07/2023

Đọc tiếp

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử

7/11/2022

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 17/09/2021 hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ và theo chỉ đạo của Cục thuế các Tỉnh Thành Việt Nam

Đọc tiếp

Lương tối thiểu vùng từ ngày 01.07.2022

Lương tối thiểu vùng từ ngày 01.07.2022

6/14/2022

Ngày 12/06/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng theo tháng và theo giờ áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có hiệu lực từ ngày 01/07/2022

Đọc tiếp

Tìm kiếm

Danh mục

Tags


Follow us